Kloakservice

Vi udfører alle former for kloakservice, spuling, slamsugning, rensning af tilstoppede afløb m.m.

Kloakarbejde

R. Hansen & Søn ApS er et autoriseret kloakfirma som udfører alle former for kloakarbejde ved anlæg og byggeri.

Anlægsarbejde

Vi udfører entreprenørarbejde i forbindelse med etablering af kloak og renovering af blandt andet belægninger, terrasser og asfaltarbejde.

Velkommen hos R. Hansen & Søn ApS

Firmaet R. Hansen & søn ApS blev startet i 1922, hvor Rasmus Hansen etablerede sig som murermester i Dalum, hvor han bl.a. byggede Dalum Plejehjem, det der i dag hedder Hjallese Plejecenter.

I 1960 overtog Rasmus Hansens søn Poul Hansen firmaet samtidig med, at han ændrede firmaet til kun at udføre entreprenørarbejder, primær kloakarbejde, idet han tog kloakmestereksamen og kunne derfor få autorisation som kloakmester.

Poul Hansens søn Erik Steen Hansen overtog firmaet i 1998, hvor han forinden havde taget kloakmestereksamen, således at han kunne videreføre autorisationen samtidig med at firmaet blev omdannet til et anpartsselskab.

I dag er det Erik Steen Hansen´s datter Gitte Zimmermann, der har overtaget firmaet. Gitte har også erhvervet sig en autorisation som kloakmester.

____________________________________________________________________________________________________________________

Persondataforordning

I anledning af indførelse af den nye persondataforordning, kan der informeres om følgende: 

Alle de personlige oplysninger, vi har indsamlet og fortsat indsamler, benyttes alene til firmaets almindelige omgang med vores kunder og til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtigelser overfor vore kunder. 

Vi opbevarer oplysninger, så længe de er relevante for kundeforholdet og så længe som eventuelt lovgivning foreskriver at vi skal gøre det.

 

Aktuelt

Rottespærre

En rottespærre er en effektiv stopper for rotter i din private kloak.
Rottespærren har vist sig at være i stand til at holde rotter ude af kloakstikledninger.

Separation af kloaksystem

Mange kommuner er i gang med at adskille regnvand og spildevand, for at gøre presset mindre på kloaker og rensningsanlæg. Dvs. separat kloakering har også betydning for private ejendomme som skal have ført nyt regnvandsstik ind til grunden.
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Opførelse af hytter i Broby

SUF Veteran bygger 8 boliger på Mosevej i Broby, et tilbud til PTSD-ramte krigsveteraner, som har behov for et botilbud med aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
R. Hansen & Søn etablerer kloaksystem og nedsivningsanlæg til alle hytter.