Kloakservice

Vi udfører alle former for kloakservice, spuling, slamsugning, rensning af tilstoppede afløb m.m.

Kloakarbejde

R. Hansen & Søn ApS er et autoriseret kloakfirma som udfører alle former for kloakarbejde ved anlæg og byggeri.

Anlægsarbejde

Vi udfører entreprenørarbejde i forbindelse med etablering af kloak og renovering af blandt andet belægninger, terrasser og asfaltarbejde.

Velkommen hos R. Hansen & Søn ApS

Med mange års erfaring og speciale indenfor kloakservice, tilbyder vi kvalitets kloakrensning og spuling, slamsugning, TV-inspektion, rodskæring og anlægsarbejde. Mange af vore kunder er trofaste gengangere igennem en årrække, og vi sætter stor ære og indsats i at levere et ordentligt stykke arbejde af høj standard og kvalitet.  

 

R. Hansen & søn ApS startede tilbage i 1922, hvor Rasmus Hansen etablerede sig som murermester i Dalum. Han byggede bl.a. Dalum Plejehjem, det der i dag hedder Hjallese Plejecenter.

 

I 1960 overtog sønnen Poul Hansen, der som autoriseret kloakmester ændrede virksomheden til kun at udføre entreprenørarbejde, med primær fokus på kloakservice. Efter at sønnen Erik Steen Hansen bliver autoriseret kloakmester overtager han i 1998, og virksomheden omdannet til et anpartsselskab.

 

 I dag er det Erik Steen Hansens datter Gitte Zimmermann, der sidder bag roret. Gitte er derved 4. generation i familiefirmaet, og fungerer både som indehaver og autoriseret kloakmester.

 

Persondataforordning : I anledning af indførelsen af den nye persondata-forordning, kan der informeres om følgende:
Personlige oplysninger, som vi har indsamlet og fortsat indsamler, benyttes alene til firmaets almindelige omgang med vores kunder og til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtigelser overfor vore kunder. 
Vi opbevarer oplysninger, så længe de er relevante for kundeforholdet og så længe som evt. lovgivning foreskriver, at vi kan gøre det.

Aktuelt

Info vedr. Coronavirus (Opdatering d. 13. Marts)

Vi følger myndighedernes anvisninger som altid, og har derfor minimeret bemandingen på kontoret.
Telefonen er omstillet og vil selvfølgelig blive besvaret 24 timer i døgnet.
Vi har selvfølgelig fuld bemanding på akutte opgaver og vil, i det omfang situationen tillader det, arbejde, som vi plejer. Pas godt på hinanden !

Fyens Stiftstidende 8/3 2019

I anledning af kvindernes kampdag
d. 8. marts 2019 havde Fyens Stiftstidende valgt at skrive om kvinder, der har valgt en karriere indenfor klassiske mandefag og udvalgte i den forbindelse Gitte Zimmermann, fordi de ser hende som et forbillede for andre kvinder.
(Klik på "læs mere" for at få link til artiklen)

Separation af kloaksystem

Mange kommuner er i gang med at adskille regnvand og spildevand, for at gøre presset mindre på kloaker og rensningsanlæg. Dvs. separat kloakering har også betydning for private ejendomme som skal have ført nyt regnvandsstik ind til grunden.
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Rottespærre

En rottespærre er en effektiv stopper for rotter i din private kloak.
Rottespærren har vist sig at være i stand til at holde rotter ude af kloakstikledninger.