Kloakservice

Vi udfører alle former for kloakservice, spuling, slamsugning, rensning af tilstoppede afløb m.m.

Kloakarbejde

R. Hansen & Søn ApS er et autoriseret kloakfirma som udfører alle former for kloakarbejde ved anlæg og byggeri.

Anlægsarbejde

Vi udfører entreprenørarbejde i forbindelse med etablering af kloak og renovering af blandt andet belægninger, terrasser og asfaltarbejde.

Velkommen hos R. Hansen & Søn ApS
Firmaet R. Hansen & Søn ApS blev startet i 1922, hvor Rasmus Hansen etablerede sig som murermester i Dalum, hvor han bl.a. byggede Dalum Plejehjem, det der i dag hedder Hjallese Plejecenter.
I 1960 overtog Rasmus Hansens søn, Poul Hansen, firmaet samtidig med, at han ændrede firmaet til kun at udføre entreprenørarbejder, primær kloakarbejde, idet han tog kloakmestereksamen og kunne derfor få autorisation som kloakmester.
Poul Hansens søn, Erik Steen Hansen, overtog firmaet i 1998, hvor han forinden havde taget kloakmestereksamen, således at han kunne videreføre autorisationen samtidig med at firmaet blev omdannet til et anpartsselskab.
I dag er det Erik Steen Hansen´s datter, Gitte Zimmermann, der har overtaget firmaet. Gitte har også erhvervet sig en autorisation som kloakmester.
___________________________________________________________________________________________________________________

Info vedr. Coronavirus                      (opdateret d. 13. marts 2020)
Vi følger myndighedernes anvisninger som altid, og har derfor minimeret bemandingen på kontoret. 
Telefonen er omstillet og vil selvfølgelig blive besvaret 24 timer i døgnet.
Vi har selvfølgelig fuld bemanding på akutte opgaver og vil, i det omfang situationen tillader det, arbejde, som vi plejer. Pas godt på hinanden !
___________________________________________________________________________________________________________________

Persondataforordning : I anledning af indførelsen af den nye persondata-forordning, kan der informeres om følgende:
Personlige oplysninger, som vi har indsamlet og fortsat indsamler, benyttes alene til firmaets almindelige omgang med vores kunder og til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtigelser overfor vore kunder. 
Vi opbevarer oplysninger, så længe de er relevante for kundeforholdet og så længe som evt. lovgivning foreskriver, at vi kan gøre det.

Aktuelt

Fyens Stiftstidende 8/3 2019

I anledning af kvindernes kampdag
d. 8. marts 2019 havde Fyens Stiftstidende valgt at skrive om kvinder, der har valgt en karriere indenfor klassiske mandefag og udvalgte i den forbindelse Gitte Zimmermann, fordi de ser hende som et forbillede for andre kvinder.
(Klik på "læs mere" for at få link til artiklen)

Rottespærre

En rottespærre er en effektiv stopper for rotter i din private kloak.
Rottespærren har vist sig at være i stand til at holde rotter ude af kloakstikledninger.

Opførelse af hytter i Broby

SUF Veteran bygger 8 boliger på Mosevej i Broby, et tilbud til PTSD-ramte krigsveteraner, som har behov for et botilbud med aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
R. Hansen & Søn etablerer kloaksystem og nedsivningsanlæg til alle hytter.

Separation af kloaksystem

Mange kommuner er i gang med at adskille regnvand og spildevand, for at gøre presset mindre på kloaker og rensningsanlæg. Dvs. separat kloakering har også betydning for private ejendomme som skal have ført nyt regnvandsstik ind til grunden.
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.