Veteranhytter i Broby

SUF Veteran bygger 8 boliger på Mosevej i Broby, et tilbud til PTSD-ramte krigsveteraner, som har behov for et botilbud med aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
R. Hansen & Søn etablerer kloaksystem og nedsivningsanlæg til alle hytter.